finmex.pl

W ostatnim tygodniu rynki usilnie potrzebowały wzrostów. Punktem zwrotnym (prodolarowym) miał się okazać raport FED (minutki) z ostatniego posiedzenia. W analizie omówiliśmy ich wpływ na rynek oraz powody, dla których niekoniecznie inwestorzy zdyskontowali je w stronę risk – off. Ponadto na topie pojawiły się informacje geopolityczne w konteście Stanów Zjednoczonych i potencjalnie bardziej ścisłej współpracy gospodarczej z Tajwanem, co rysuje ryzyko konfliktu handlowego ze stroną chińską. Ta natomiast w ostatnim czasie bardziej aktywnie zaczęła wspierać Rosyjskie veta w stosunku do sankcji nakładanych przez ONZ na Koreę Północną.

Jedna odpowiedź

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *