finmex.pl

W dzisiejszej analizie skupiliśmy się na omówieniu technicznego podejścia do rynku oraz wyznaczeniu ciekawych popytowo/podażowych stref do handlu. Obecnie zmienność rynkowa kierowana jest przez wczorajsze dane PMI, które okazały się bardzo słabe. Inwestorzy zaczęli wyceniać większy potencjał do szybszy koniec podwyżek bądź ich mniejszą wartość. Popraa nastrojów związana jest również z mniejszymi cenami za energię elektryczną w Europie.


Jedna odpowiedź

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *